GIÁ CHO THUÊ XE Ô TÔ Ở ĐÀ NẴNG

  LIÊN HỆ ĐẶT XE: 0905 187 802 MR PHỤNG

Lịch Trình Thời Gian 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ
Nội thành Đà Nẵng 1 ngày 900 1.000 1.300 1.800 2.200 2.500
Sân Bay ĐN <-> Khách Sạn 1 chiều 300 400 500 700 800 1.000
Đà Nẵng -> Ngũ Hành Sơn 1 buổi 400 500 700 900 1.100 1.400
Đà Nẵng -> Bán Đảo Sơn Trà -> Đà Nẵng 1 buổi 500 600 800 1.000 1.200 1.500
Đà Nẵng -> Bà Nà -> Đà Nẵng 1 ngày 1.000 1.100 1.400 1.900 2.300 2.700
Đà Nẵng -> Hội An -> Đà Nẵng 1 ngày 1.000 1.100 1.400 1.900 2.300 2.700
Đà Nẵng -> Hội An -> Cù Lao Chàm -> Đà Nẵng 1 ngày 1.100 1.200 1.500 1.900 2.300 2.700
Đà Nẵng -> Mỹ Sơn-> Đà Nẵng 1 ngày 1.200 1.300 1.700 2.200 2.500 2.900
Đà Nẵng -> Hội An -> Mỹ Sơn -> Đà Nẵng 1 ngày 1.300 1.400 1.800 2.500 2.700 3.000
Đà Nẵng -> Hội An -> Ngũ Hành Sơn -> Đà Nẵng 1 ngày 1.200 1.300 1.700 2.200 2.500 2.900
Đà Nẵng -> Lăng Cô -> Đà Nẵng 1 ngày 1.000 1.100 1.500 2.200 2.500 3.000
Đà Nẵng -> Suối Voi -> Đà Nẵng 1 ngày 1.100 1.200 1.700 2.500 2.800 3.300
Đà Nẵng -> Bạch Mã -> Đà Nẵng 1 ngày 1.500 1.600 1.800 2.900 3.500 4.200
Đà Nẵng -> Hội An -> Huế -> Đà Nẵng 2 ngày /1 đêm 3.000 3.200 3.500 4.700 5.800 7.000
Đà Nẵng -> Hội An ->Bà Nà -> Huế -> ĐN 2 ngày/ 1 đêm 3.200 3.400 3.900 5.000 6.200 7.500

Liên hệ: 0905 187802  – Email: info@greentour.vn

VP: 25 NGUYỄN SƠN TRÀ – HẢI CHÂU – ĐÀ NẴNG